Základná škola s materskou školou Jozefa Kármána

Rodina a výchovno vzdelávacie inštitúcie sú dôležitými výchovnými činiteľmi, ktoré pôsobia na dieťa.

Materská  škola Jozefa Kármána 


 

Materská škola je dvojtriedná, kapacitou 37 detí. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 2-6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Toto zariadenie tvoria prvá trieda / deti od 3-6 rokov /, druhá trieda / deti 3-6 rokov /  herne ktoré slúžia aj ako spálne, spoločná šatňa, hygienické zariadenia, príručná kuchynka.


Pre prevádzku neevidujeme žiadne kontakty.

Napíšte nám

Odoslať správu

Partner

Copyright (c) 2013 Copyright Holder All Rights Reserved.